Цели на OLEVRA

Цели на OLEVRA

За нас

Дендритичната клетъчна терапия е напълно естествено, органично лечение, което се провежда от много години при пациентите, основно в САЩ, Япония и Германия. Въпреки регистрираните резултати, до днес все още няма научни твърдения относно успеха от тази терапия. От една страна това се дължи на факта, че добиването и обработването на дендритичните клетки от страна в страна и от лаборатория в лаборатория е различно и освен това до момента не са извършени клинични изследвания в по-широки граници.

Действително фармацевтичната индустрия от няколко години е започнала да се занимава с изследвания в тази област, като при това обаче преследва собствени цели, т.е. да разработи медикамент във връзка с вирус. Класическата дендритична клетъчна терапия винаги се базира само на собствената кръв. Всъщност клетките не могат да бъдат добивани от кръвта на друго лице и съхранявани като запаси. Поради това фармацевтичната индустрия не извлича полза от класическата клетъчна терапия и следователно няма интерес към доказване на резултата посредством използване на големи клинични изследвания.

При класическата дендритична клетъчна терапия заслуга имат специализираните в тази сфера и допуснатите за това лаборатории и лекари, които участват в съответното лечение.

Цел на OLEVRA е да определи най-добрия метод за добиване и производство на дендритични клетки и с това да установи общо валиден метод. Освен това, за да се докаже ефективността клиничните изследвания ще бъдат проведени според международния станадарт.