Отношения с инвеститори

Отношения с инвеститори

Изпратете ни Вашето съобщение

С удоволствие ще отговорим на Вашите въпроси!

Вашият шанс да участвате в бъдещето на имунотерапията!

Тъй като OLEVRA е предприятие частна собственост, не продаваме акции на публичността и не разгласяваме публично финансова информация. От време на време OLEVRA събира капитал от „акредитирани инвеститори“ по смисъла на приложимото право. OLEVRA и най-вече частта „Отношения с инвеститори“ получават информация относно ценните книжа на OLEVRA. Тази информация служи само за осведомяване и редовно се атуализира. Тази уебстраница не представя нито оферта за продажба, нито е приканване за даване на оферта за закупуване на дялове. Подобна оферта може да се извърши само чрез Меморандума за частно предлагане за съответните документи и само за инвеститори, които изпълняват определени условия.

Предприятието подготвя продажбата на дялове, пласирайки ги на частни лица, включително пласиране в САЩ за така наречените квалифицирани купувачи, съгл. предписание 144А на Закона за ценните книжа от 1933 г., в съответната валидна формулировка („Закон за ценните книжа“). Посочените ценни книжа не бяха и няма да бъдат регистрирани съгл. Закона за ценните книжа. Описаните на тази уебстраница инвестиционни дялове не са регистрирани съгласно законите за ценните книжа в САЩ, законите за ценните книжа на държавата или законите на друга страна. Ценните книжа не се предлагат или продават нито в Съединетите щати или Канада, нито на „американски граждани или на граждани от Канада“, с изключение на транзакциите, които не са включени в изискванията за регистрация според Закона за ценните книжа и не са подчинени на него.

Достъпът до сферата свързана с отношенията с инвеститори на OLEVRA е ограничен. За да се получи такъв, моля изпратете ни Вашето запитване чрез формуляра за контакт. С Вас ще се свърже член на нашия екип „Отношения с инвеститори“, за да провери определени критерии за допустимост.