Дендритични клетки

Дендритични клетки

Слоганът под който оперира OLEVRA е “Помагаме на хората за по-добро качество на живот и по-здравословен живот”. Фокусът ни е съсредоточен върху биологичната имунотерапия със собствените дендритни клетки на тялото. При дендритна клетъчна терапия, OLEVRA разчита на големия потенциал на индивидуализираната имунотерапия, т.е. лечение, което активизира способностите за самолечение на организма, като използва силните функции на имунната система при лечението.

Как точно функционира дендритичната клетъчна терапия?

При дендритичната клетъчна тератия или имунотерапията клетките в тялото свързани със съпротивителните сили на организма стават дендритични клетки, които са добити от кръвта на пациента и могат да се обработят по високо специализирани методи така, че да могат например по-добре да идентифицират чужди за тялохо структури и да ги разрушат. С това дендритичната имунотерапия целенасочено се намесва в обмяната на веществата на клетките и е насочена към индивидуалното биомолекулярно свойство на клетките. Този специален метод прави дендритичната клетъчна терапия по-поносима и по-щадяща от другите методи за лечение. Освен това дендритичната клетъчна терапия може да бъде амбулаторно проведена.

История на научните изследвания

Независимо, че през 70-те години имунологът д-р Ралф Щайнман вече предполагал, че дендритичните клетки имат решаваща роля при активирането на имунната система и оттогава основополагащите научни изследвания са постигнали голям напредък, то практически насочените изследвания се появили едва в края на 90-те години. Близо 40 години след стартиране на научните изследвания на Щайнман те придобили признание от широката общественост и по друг начин; 2011 г. му е била присъдена Нобелова награда за медицина, за открития свързани с дендритичните клекти и тяхната роля за адаптивния имунитет. За съжаление Щайнман не успял лично да приеме наградата – той починал три дни преди връчването. Днес дендритичната имунотерапия е признат от години метод за лечение в Япония и САЩ. При това дендритичната терапия се прилага както като подпомагаща, така и като първична терапия при лечението на ракови (и други) заболявания. Все пак, вземайки предвид индивидуалното състояние, се определя последователността и комбинацията на дендритичната клетъчна терапия с други видове лечение.

Дендритичните клетки – ключова роля в имунитета

По природа ние притежаваме съвършени защитни сили на нашия организъм – имунна система. Ежедневно тя отблъсква проникващите микроорганизми, като бактерии и вируси, но е способна и да разпознае и унищожи неправилно функциониращите клетки в организма. Също така и раковите клетки биват откривани и разрушавани от нашата имунна система. Медиците приемат, че определени заболявания възникват едва тогава, когато поради генетични фактори или такива свързани с околната среда нашата имунна система отслабне толкова, че този механизъм на откриване, идентифициране и разрушаване бъде възпрепятстван. Това точно е изходната точка на дендритичната клетъчна терапия. Тя се занимава с имунната система и със самото взаимодействие на нейните съпротивителни клетки. При това на дендритичните клетки се пада ключовата роля в имунната защита, тъйкато те откриват чужди и дегенерирани клетки и тъкани и предават тази информация на други клетки на имунната система, които атакуват и разрушават идентифицираните клетки. Поради тази причина дендритичните клетки се наричат още и клетки-пазачи. Освен това дендритичните клекти се грижат за постоянния информационен поток между клетките на имунната система. Когато дендритичните клетки откриятпатогенна клетка, те я разлагат и възпроизвеждат антигени (характеристики на повърхностите) на патогенната клетка върху нейнана собствена клетъчна повърхност. Така подготвени, те мигрират в намиращите се в съседство лимфни възли и там стимулират имунната защита, като представят антигените на Т-лимфоцитите. В отговор на това те стават активни, за да идентифицират по-нататък други от така свързаните клетки и да ги обезвредят. Чрез дендритичните клетки се активират Т-клетки-помощници, които навлизат в кръвотока, за да се придвижат бързо към идентифицираните клетки. Притокът на други семиохимични вещества подпомага непрекъснатото активиране на Т-лимфоцитите и засилва отбранителната реакция на имунната система. Накрая дендритичните клетки стимулират и нарастването на т.нар. В-лимфоцити, които произвеждат антитела.